ေရႊတိဂံုေစတီ ဘ႑ာေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၈ဝဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္ ကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဒႆမ ၉ သန္းရွိ

Related video