ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္မညီ ဝတ္ဆင္လာသူမ်ား ပူးေပါင္းကူညီမႈအားနည္းဟု ေရႊတိဂံုေဂါပကအဖြဲ႔ေျပာ