ေတးသံရွင္ ေကာင္းေကာင္းက ပထမ Relationship နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး Mizzima ကို ဘာေတြေျပာထားလဲ?????