ဒီဗြီဘီ ရုပ္သံ ညေနခင္း သတင္းမ်ား (DVB TV 15.03.2019 Evening News)