“လက္ေရြးစင္ ကစားသမားဘ၀ ေပးဆပ္ခဲ့ရတာ မတန္ဘူး” ေက်ာ္မင္းဦး