ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကို ေလ့လာခ်င္တယ္ ဆိုတဲ့ ဦးေသာမ (ခ) ဟဲဗီးၿဖိဳး