ဇဏ္ခီ နဲ႔အတူ သီခ်င္းေတြ လုပ္မယ္ ဆိုတဲ့ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္