အေျပာခံရဆံုး အကယ္ဒမီဆု က်ေနာ့္ကိုေပးပါ ဆိုတဲ့ ေဇရဲထက္